Untitled design-3.png

Filipino

Mabuhay!

Welcome to Destiny Filipino Ministry

Whether you find yourself based in Germany, the Philippines,

or somewhere else in the world, we are so glad you're here.

We have various opportunities for you to connect with other Filipinos around your

own language, culture and God's word both on Sundays and throughout the week.

We look forward to connecting with you soon! 

//

Maligayang pagdating sa Destiny Filipino Ministry

 

Kung kayo ay nandito sa Germany, Pilipinas o kung saan mang dako ng Mundo,

natutuwa kami at nandito po kayo.

 

Mayroon kaming iba’t ibang mga pagkakataon na magkasama-sama sa kapwang Pilipino sa paligiran ninyo sa sariling kultura, wika at salita ng Diyos tuwing Linggo at sa buong linggo. Inaasahan naming ang pagkonekta sa iyo sa lalong madaling panahon.

1pm (CET)

7pm (PHT)

Screenshot 2021-03-05 at 14.35.56.png

Online Service

Sunday

Connect Group

Meet on Zoom.
Click below to join.

67834263-01BA-49B6-B1D4-F3B9D2D47534_edi