top of page
Untitled design-3.png

Filipino

Mabuhay!

Welcome to Destiny Filipino Ministry

Whether you find yourself based in Germany, the Philippines,

or somewhere else in the world, we are so glad you're here.

We have various opportunities for you to connect with other Filipinos around your

own language, culture and God's word.

We look forward to connecting with you soon! 

//

Maligayang pagdating sa Destiny Filipino Ministry

 

Kung kayo ay nandito sa Germany, Pilipinas o kung saan mang dako ng Mundo,

natutuwa kami at nandito po kayo.

 

Mayroon kaming iba’t ibang mga pagkakataon na magkasama-sama sa kapwang Pilipino sa paligiran ninyo sa sariling kultura, wika at salita ng Diyos. Inaasahan naming ang pagkonekta sa iyo sa lalong madaling panahon.

Zoom Connect 

Friday Evening

7.30pm (CET)
 

67834263-01BA-49B6-B1D4-F3B9D2D47534_edited_edited.jpg
bottom of page